• Gaün Kültür e Hogeldiniz. 342 317 1250 / 51-53

ATASAGUN TOPLULUĞU
            Gaziantep Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrencilerinden oluşan Atasagun Topluluğu, danışman hocamız Prof. Dr. Ahmet Arslan eşliğinde sosyal faaliyetler ile öğrenciler arasında iletişimi artırmayı ve geleceğin meslektaşları arasında sağlam birliktelikler kurmayı hedeflemektir.
Birlik hedefiyle yola çıkan topluluğumuz,
• Sosyal faaliyetler düzenleyerek geleceğin meslektaşları arasındaki iletişimi güçlendirmekte
• Hekimliğin ve hekimin sorunlarına sessiz kalmayarak mesleğine ve meslektaşına sahip çıkmakta
• Hekim adayların başarısı için kendi bünyesinde çalışma salonu ve kütüphane-evler açmakta
• Hepsinden öncelikli olarak milletinin ve ülkesinin yaşadığı sorunlara duyarsız kalmayan bilinçli hekimlerin yetişmesi için uğraşmaktadır.

Topluluğumuzun Amaçları
1)Topluluğun amacı; Gaziantep Üniversitesi içinde ve dışında, Türk-İslam dünyasına ait bilimsel değeri yüksek olan evrensel ögeleri tarihsel, kültürel, ve milli değerler açısından bilime uygun ve tarafsız yöntemlerle araştırıp topluluğa, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine ve Türk milletine en iyi biçimde sunabilmektir.
2)Gaziantep Üniversitesi Atasagun Topluluğu, topluluk üyelerine tıp, diş hekimliği ve gerekli görülen muhtelif bilim dallarında eğitim vermek, yeni bakış açıları kazandırmak, doğru bir okuma biçimi alışkanlığı edindirmek, Türkçemizle yazılmış bilim şaheserlerini okutmak,çeşitli bilim dallarında milli birikimlerimizin inceliklerini kavratmak, millî ve manevî değerlerle harmanlanarak, kısacası bilimsel bakış açısını hayatlarına formüle etmelerini sağlamak amacındadır.
3)Gaziantep Üniversitesi Atasagun Topluluğu bünyesinde; Türk bilim hareketlerine, Türk hekimliğine kısacası Türklük değeri taşıyan her bilimsel fikre ve harekete gönül vermek ve sahip çıkmak esastır.
4)Gaziantep Üniversitesi Atasagun Topluluğu 21. yüzyılın getirdiği şartlar içinde bilinçli bilim adamı kadrolarımızı oluşturmak ve geleceğin öncü hekimlerini yetiştirmek adına yenilikçi bir yaklaşımla ön planda olmak amacındadır.
5)Gaziantep Üniversitesi Atasagun Topluluğu öğrencilere ve üniversiteye katkıda bulunmak ve öğrencilerin insiyatif alabilecekleri fikir platformları oluşturmayı amaç edinmiştir
6)Yıl bitimlerinde topluluk tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen projelerin yıllık dergi- kitap şeklinde oluşturulması ve finansal kaynağın oluşturulması halinde çoğaltılarak üniversite-fakülte hocaları, öğrencileri, ülke çapındaki akademik kadrolarla, öğrencilerle ve projelere katılımlarıyla destek veren kişilerle oluşturulan dokümanı paylaşılması amaç edinilmiştir.

Topluluklarımız