• Gaün Kültür e Hogeldiniz. 342 317 1250 / 51-53

Topluluğun Kuruluş Tarihi ve Amacı:

Topluluğumuz 1998 yılında kurulmuş olup, 2005 yılından sonra bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir ve bugünkü bağımsız ve faal halini almıştır.
Gaziantep Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun sonunda yer alan Gençliğe Hitabe ile kendisine vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacına sahip, Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, yaşatmak ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak büyük ülküsünün takipçisi Gaziantep Üniversitesi’nin Atatürkçü Gençleri’nin birbirlerini tanıması ve dayanışma halinde bulunması, üyeleri arasında eleştirel akılcılık ilkesi ve bilgi paylaştıkça çoğalır fikri ile, birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek Atatürkçü İdeoloji’yi, Türk Ulusu’nu ve Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyacak olan tam donanımlı, düşünen, aydın, Atatürkçü Gençler yetiştirmek ve toplumu Atatürkçü İdeoloji konusunda bilinçlendirmek amaç ve görevlerine sahiptir.
Kampus İçerisindeki Toplanma Yeri: Topluluğumuz Gaziantep Üniversitesi 80. Yıl Öğrenci Kültür Merkezi Topluluk Odasında toplantılarını gerçekleştirmektedir.
Üye Sayısı ve Kitlenin Niteliği: Çoğunluğunu Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin oluşturduğu bilgilendirici sms ile ulaşılan kişi sayısı yaklaşık 500, facebook grubumuzdaki üye sayısı 200, resmi üye sayısı 80, etkinliklere düzenli katılım oranı ise 30 civarındadır. Öğrenci kitlesinin önemli bir kısmı Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinden oluşmaktadır.
Yıl Boyu Yapılan Temel Etkinlikler: Gaziantep Üniversitesinin en fazla etkinlik gerçekleştiren topluluklarından biri olup yıl boyunca konferanslar, söyleşiler, film gösterimleri, anma etkinlikleri, geziler, milli bayram kutlamaları, haftalık olağan toplantılar, aydınlanma günleri, çeşitli STKlar ve ilköğretim okullarıyla ortak etkinlikler v.b. gerçekleştirmektedir.
Yıl Boyu Yapılan En Kapsamlı Etkinlik: Çok sayıda topluluğun katılımı ile gerçekleştirilen “Gençlik ,Bayramını Kutluyor!”  19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması.
Hedef Kitle ve Üyelik Koşulları: Topluluğumuz tüm Gaziantep Üniversitesi Öğrenci ve Personeline açıktır. Üyelik koşulları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca belirlenmiş öğrenci topluluklarına üyelik koşullarıdır.
Toplulukta Yer Almanın Katkıları: Atatürkçü Düşünce üzerine birikimimi arttırmanın yanı sıra, sosyal ve kültürel açıdan gelişmemi; etkinliklerde aldığım görevler neticesinde de kişisel gelişim ve güvenimin artmasını sağlamıştır.
Arif YILDIZ-05435032217- Topluluk Temsilcisi

 

Topluluklarımız