• Gaün Kültür e Hogeldiniz. 342 317 1250 / 51-53

Hakkımızda

Gaziantep Üniversitesi 80.Yıl Öğrenci Kültür Müdürlüğü şu anki çalışmalarını 2800 metrekarelik bir binada yürütmektedir. Binada 3 idari oda, 3 çalışma salonu, 21 topluluk odası, 3 atölye ve 1 müzik stüdyosu bulunmaktadır. Kurumda biri idari personel, üçü geçici işçi olmak üzere dört çalışan görev yapıyor. İçinde bulunduğumuz dönem itibarı ile 39 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklara 16450 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

 

MİSYON

Gaziantep Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının istediği ilgi, bilgi ve beceri alanlarında bir araya gelmeleri ve çalışma yapabilmeleri için her türlü katkı ve olanağı sağlamak, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin teşhir ve tanıtımını organize etmek.

 

VİZYON

Gaziantep Üniversitesi çatısı altındaki her bireyi en az bir sos yo-kültürel alana yönlendirerek mesleki gelişimlerine ek olarak sosyal alanlarda da donanım sahibi olmalarını sağlamak.

 

AMAÇ

Gaziantep Üniversitesi 80.Yıl Öğrenci Kültür Müdürlüğü’nün amacı, üniversite çatısı altındaki bireylerin sos yo -kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, bu ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da organize etkinlikler yapabilmeleri için uygun ortamların hazırlanması ve etkinliklerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, imkânlar dâhilinde her türlü olanağın sağlanması şeklinde özetlenebilir.